تولید پانل دیوار پوش یو پی وی سی
تولید پانل دیوار پوش یو پی وی سی به ضخامت 8 میلیمتر در عرض های 20 و 25 سانتی متر