بازدید هیات عالی رتبه عراقی از مجتمع کارخانجات صنایع پی وی سی ایران
بازدید هیات عالی رتبه عراقی از مجتمع کارخانجات صنایع پی وی سی ایران