جداول و استاندارد لوله
کلیه لوله های تولید شده در مجتمع کارخانجات صنایع پی وی سی ایران بر اساس استانداردهای اجباری مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران و طی پایش دائمی کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول تولید می شود.