اتصالات و ملحقات
تصاویر بیشتر

ورق های پوششی دو جداره یو پی وی سی به صورت یک سیستم پوششی کامل طراحی شده اند،بگونه ای که قطعات و ملحقات مختلف این سیستم می توانند کلیه نقاط و زوایای موجود در سطوح را پوشش دهند و همچنین به صورت بهینه از فضاهای میانی پانل ها و ملحقات به عنوان داکت بهره برداری گردد.

این ملحقات شامل قطعات زیر می باشد:

1- کنج بیرونی 270 درجه

2-کنج داخلی 90 درجه

3- اتصال uشکل طرح دار

4- اتصال uشکل

5- داکت 100 تی

6- داکت 80 همسطح

7-داکت 101 قرنیز