ورق های تک جداره

ورق های پوششی پی وی سی را می توان با توجه به شکل و خصوصیات فنی در نقاط مختلف بناها مورد استفاده قرار داد.

ورق های پوششی تولید شده در شرکت صنایع پی وی سی  بدلیل همپوشانی منحصر بفرد و همچنین شکل خاص پروفیل و همچنین پایداری در برابر اشعه آفتاب به واسطه استفاده از پایدار کننده uv پوشش مناسبی جهت سقف ابنیه می باشد، به گونه ای که فضای داخلی بنا را از نفوذ آب باران مصون داشته و تابش آفتاب نیز هیچ تاثیر منفی بر رنگ و مقاومت کششی و مقاومت ضربه ای آن نمی گذارد.

ویژگی های ورق های پوششی تک جداره:

ورق های پوششی پی وی سی از نظر ساخت و نصب انعطاف چشمگیری از خود نشان می دهد:

- طول ورق دلخواه بوده و در جهت عرض نیز می توان آنها را به تعداد مورد نیاز در کنار هم قرار داد و لذا تهیه هرگونه سطح در ابعاد دلخواه از آن مقدور می باشد.

-نصب این نوع ورق ها نیز با سرعت و سهولت صورت می گیرد و به علت خمش پذیری بر روی سطوح منحنی نیز قابل نصب می باشد.

- پس از نصب سقف یا دیوار سطحی شکیل و یکنواخت پیدا می کند که در آن اتصال ورق به تکیه گاه فلزی یا چوبی در عین استحکام نامرئی می ماند.