مشخصات فنی کانکس

مشخصات فنی کانکس

بیشتر
بیشتر
کانکس 15متری

کانکس 15متری

بیشتر
بیشتر
کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

بیشتر
بیشتر
کانکس 42 متری

کانکس 42 متری

بیشتر
بیشتر
سرویس های بهداشتی

سرویس های بهداشتی

بیشتر
بیشتر
کانکس دوطبقه

کانکس دوطبقه

بیشتر
بیشتر
ویلای پیش ساخته

ویلای پیش ساخته

بیشتر
بیشتر
مجموعه های اداری

مجموعه های اداری

بیشتر
بیشتر
مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

بیشتر
بیشتر
سالن اجتماعات

سالن اجتماعات

بیشتر
بیشتر
نمازخانه

نمازخانه

بیشتر
بیشتر
مجموعه پزشکی

مجموعه پزشکی

بیشتر
بیشتر
کانکس های چرخ ومحور

کانکس های چرخ ومحور

بیشتر
بیشتر
ایستگاه پلیس

ایستگاه پلیس

بیشتر
بیشتر
غرفه بازیافت

غرفه بازیافت

بیشتر
بیشتر
غرفه میوه و تره بار

غرفه میوه و تره بار

بیشتر
بیشتر
روش نصب و مونتاژ

روش نصب و مونتاژ

بیشتر
بیشتر
تجهیزات کارگاهی

تجهیزات کارگاهی

بیشتر
بیشتر