روش نصب و مونتاژ
تصاویر بیشتر

روش نصب و مونتاژ

خانه های پیش ساخته تولید شده در شرکت صنایع پی وی سی ایران به سه طریق نصب و مونتاژ می شود:

1-    واحدهای پیش ساخته به صورت کامل و یکپارچه (با توجه به الزامات و قوانین مربوط به حمل و نقل در جاده های کشور طراحی و تولید شده) از حمل کارخانه بوسیله کامیونت و یا تریلی حمل و بهره برداری می شود و توسط جرثقیل هایی متناسب با وزن محصول در حمل مورد نظر تخلیه و نصب می شوند. کلیه ورودی ها و خروجی های مربوط به برق،تلفن،آب و فاضلاب بنا به درخواست مشتریان در حمل مورد نظر ایشان تعبیه شده است که بلافاصله پس از تخلیه قابل اتصال و انشعاب و بهره برداری خواهد بود.(عکس 1)

2-    روش طراحی و تولید باکسی:

در این روش واحدهای پیش ساخته بصورت ترکیبی از باکس های قابل حمل طراحی می گردد که پس از حمل و تخلیه در حمل و نصب با کمترین تعداد نیروی انسانی و کوتاه ترین زمان ممکن در حمل های مورد نظر قرار گرفته و بصورت یک مجموعه کامل مونتاژ و به بهره برداری می رسد.(عکس 2،3)

3-روش طراحی و تولید دیواره های پیش ساخته:

 در این روش مجموعه های پیش ساخته بصورت مجموعه ای متشکل از قطعات و دیواره های کامل ابنیه و طراحی می شود. این روش امکان تولید مجموعه های پیش ساخته در ابعاد نامحدود را پیش روی کاربران قرار می دهد. (عکس 4،5،6)