غرفه میوه و تره بار
طراحی و ساخت بازارهای میوه و تره بار بصورت پیش ساخته و در ابعاد و اندازه های دلخواه