کانکس های چرخ ومحور

کانکس های چرخ دادر و محور دار

کانکس هایی با مساحت های 10 تا 30 متر مربع که به صورت های تک محور و دو محور به همراه کف گرد و یا ثابت تولید می گردند.

وزن تقریبی این کانکس ها بین یک تا سه تن بوده که قابل حمل توسط خودروهای نیمه سنگین وسنگین می باشند.

کانکس های چرخ دار محور دار مجهز به کلیه امکانات کانکس های ثابت اعم از امکانات بهداشتی ، رفاهی و ایمنی می باشند.