مجموعه ورزشی
تصاویر بیشتر


مجموعه هایی با قابلیت بر پایی وجمع آوری سریع وآسان و به دفعات بدون نیاز به فونداسیون که قابل طراحی در پلان های مختلف بوده و بر اساس انواع رشته های ورزشی می تواند در اندازه های مختلف تولید گردد

این سالن ها دارای کف یکپارچه با قابلیت نصب انواع کف پوش های ورزشی بوده و همچنین دارای کلیه امکانات و تاسیسات بهداشتی نیز می باشند.