مجموعه های اداری

مجموعه های با مساحت های متنوع و نامحدود

مجموعه هایی با قابلیت بر پایی وجمع آوری سریع وآسان و به دفعات بدون نیاز به فونداسیون که قابل طراحی در پلان های مختلف بوده و بر اساس نوع کاربری می توانند شامل اطاق هایی متعدد و یا سالن های وسیع باشند.

سالن های اجتماعات ، نمازخانه ، فضای های درمانی و بهداشتی ، اداری ، مسکونی ، ورزشی ، تفریحی و... برخی از کاربری های متنوع این مجموعه ها را در بر می گیرد.