کانکس نگهبانی

کانکس های نگهبانی

کانکس های نگهبانی با توجه به کاربری ویژه شان دارای پنجره های متعدد یو پی وی سی می باشند.

قابلیت حمل سریع و آسان و همچنین طرح های متنوع وز یبا این کانکس ها را به عنصری فعال در زمینه زیبا سازی محیط های  شهری و روستایی تبدیل نموده است.