کانکس 15متری

کانکس هایی با مساحت 15 ، 18 ، 21 متر مربع

این کانکس ها در ابعاد 6×5/2 ، 6× 3 ، 6 × 5/3 متر  قابل طراحی در پلان های مختلف ، شامل سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و مجهز به مخزن کاملا بهداشتی آب شرب با وزن های مختلف یک تا دو تن و بدون  نیاز به فونداسیون و امکان جابجایی سریع وآسان جهت کاربری های گوناگون می باشند.